ÖVRIGT


Truckutbildningar

En truck får endast användas av personer som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Det krävs att föraren har ett truckkort för aktuell trucktyp och att förarens arbetsgivare utfärdar ett skriftligt tillstånd gällande arbetsplatsen. Det ställs inga krav på B-körkort för att köra truck så länge du inte kör på allmänna vägar.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar på plats ute hos företag och organisationer.

Du som genomgått våra utbildningar har de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs föra att du ska kunna köra truck på ett säkert sätt. Efter godkänt teoriprov och det praktiska provet utfärdar vi ditt truckkort.HLR - Hjärt & lungräddning

Ett hjärtstopp kan tyvärr inträffa när som helst och den drabbade blir omedelbart medvetslös och slutar andas. Eftersom hjärnan är extremt känslig för syrebrist så är omedelbar hjälp helt avgörande för att den drabbade ska överleva och slippa bestående hjärnskador. Varje sekund och minut är viktig.

I vår utbildning i Hjärt- och Lungräddning (HLR) får kursdeltagarna kunskaper och träning i HLR samt hur de hanterar en hjärtstartare. Under utbildningen varvas teori och praktiska övningar på övningsdockor och övningshjärtstartare.

Det krävs inga speciella förkunskaper för att deltaga i våra HLR-utbildningar som i huvudsak riktar sig till företag, föreningar och organisationer.Brandövning

En brand har ofta ett snabbt förlopp. Den person som då agerar snabbt och rätt, har bra möjlighet att släcka branden eller åtminstone bromsa brandförloppet tills räddningstjänsten tar vid.

Arbetsmiljöverket har krav och rekommendationer som säger att arbetsgivare är skyldiga att ge sina medarbetare utbildning och förutsättningar för att klara av en brand och att det regelbundet arbetas med brandskydd.

Vår brandutbildning riktar sig till medarbetare på olika företag, myndigheter och organisationer.

Under utbildningen får deltagarna grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i brandskydd och utrymning. Hur uppstår en brand? Vilka risker finns i olika miljöer? Hur gör du för att varna, rädda och larma? Efter genomgången kurs finns en högre beredskap inför en eventuell brand eller utrymning.

Vi har stora möjligheter att skräddarsy våra olika utbildningar utefter våra kunders behov och önskemål.ADR - Farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer som krav att förare som transporterar farligt gods på väg, skall inneha ett förarintyg. Giltighetstiden på intyget är fem år och måste förnyas under det fjärde året, innan det går ut. Förnyelse kan göras under hela det fjärde året för att sedan gälla ytterligare fem år tillsammans med den tid som är kvar innan intygets giltighet upphört.

Vi erbjuder grund- och repetitionsutbildningar för blivande chaufförer av ”farligt gods” samt de chaufförer som måste förnya sitt intyg. Under utbildningarna varvas teori med praktiska övningar.YKB - Yrkesförarkompetensbevis

Att utföra person- och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Utöver körkort för fordonsslaget finns det därför även en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens.

Från den 10 september 2016 krävs ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015.
Lagen innehåller bland annat krav på en grundutbildning som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år. Det krävs sedan att föraren, vart femte år, går en återkommande fortbildning för att förnya beviset.

Mer information på Transportstyrelsens hemsida


Valideringar

Vi genomför valideringar på hjullastare, grävmaskin, truck, kran, motorsåg samt röjsåg.

Ta kontakt med oss om du har funderingar runt detta så får vi reda ut om du har rätt förutsättningar för att bli validerad.


 

Kontakta oss för mer information

    NAMN (obligatoriskt)

    EPOST (obligatoriskt)

    MEDDELANDE