OM OSS

Trafikcenter Scantec AB är en av norra Europas största och mest avancerade trafikövningsplatser. Vi erbjuder en modern och komplett anläggning med fokus på förarutveckling och trafiksäkerhet.

Tack vare anläggningens alla möjligheter (370 000 m²) och våra kunniga medarbetare kan vi erbjuda ett brett utbud av utbildningar.

Vårt erbjudande riktar sig mot de företag och organisationer vars medarbetare använder olika fordon i sitt yrke och vi har även flera olika utbildningar för privatpersoner.

Vi har årligen tusentals deltagare på våra utbildningar och har genom åren lärt ca en halv miljon personer att hantera sina bilar, motorcyklar, lastbilar och andra fordon på ett säkert, miljövänligt och ekonomiskt sätt.


”Vi har regelbundna besök av tunga aktörer som försvarsmakten, polismyndigheten, kriminalvården, räddningstjänsten och sjukvården"

Vårt koncept är under ständig utveckling och vi arbetar kontinuerligt med förbättring och modernisering av hela vår verksamhet. Vi följer noggrant vad som händer i vår omvärld och gör allt vad vi kan för att vara en de ledande aktörerna inom vår bransch.

På vår anläggning finns underlag för alla typer av fordon och vi kan erbjuda flera olika varianter av asfaltsbanor, halkbanor, grusvägar, terrängbanor och vattentestbanor. Vår största provbana är hela 1600 meter lång, varav en raksträcka på 700 meter. När det gäller halkkörning så har vi tre olika banor och kan ta emot fordon upp till 60 ton. På vår kompletta anläggning finns även verkstäder, spolhallar, lektionssalar och cafeteria mm.


"Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan erbjuda"

Trafikcenter (tidigare ”Ytongbanan”) uppfördes i samband med högertrafikomläggningen 1967 då polisen sökte en plats där de kunde förbereda sig inför högertrafikomläggningen. Vårt område i Kvarntorp ansågs lämpligt för ändamålet och fyra år senare stod den första halkbanan färdig. 1974 kom det ett krav på riskutbildning och Trafikcenter kunde redan från början vara med i processen i att utveckla ett halkkörningskoncept i Sverige.

I mitten av 80-talet byggdes den största banan på anläggningen och vår verksamhet har under årens lopp genomgått flertalet förbättringar och ombyggnationer för att vi hela tiden ska kunna behålla vår tätposition  gällande förarutveckling och trafiksäkerhet.