BIL I TJÄNSTEN

Denna utbildning är framtagen för dig som kör bil i tjänsten, oavsett fordonstyp.

Utbildningen ger dig ökad personlig färdighet i framförandet av ditt fordon på alla typer av underlag. Du får en större kunskap om fordonets olika system samt hur den mänskliga faktorn påverkar trafiksäkerheten.

Utbildningen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och riktlinjer och är en viktig del i arbetsgivarens väg mot en säkrare arbetsplats.

"Bil i tjänsten" genomförs under en hel- eller halvdag och den kan även kombineras med någon av våra övriga utbildningar som t.ex. Hjärt & Lungräddning (HLR), Miljöekonomisk körning eller brandövning.

Det går även att nyttja våra konferenslokaler för tex internutbildning, personalmöte eller annan teoretisk övning.

"Oerhört lärorikt att upptäcka hur bilen beter sig i svårare situationer. Jag känner mig redan som en bättre och mer medveten bilförare"

Kontakta oss för mer information

    NAMN (obligatoriskt)

    EPOST (obligatoriskt)

    MEDDELANDE