MILJÖEKONOMISK KÖRNING

Visste du att du kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20 %, enbart genom att du förändrar ditt beteende bakom ratten?

Utbildningen Miljöekonomisk körning riktar sig till alla de förare av bil, buss eller lastbil som vill köra mer bränslesnålt. Under kursen lär du dig att genom god framförhållning och jämnare körrytm nå din destination på samma tid men med mer bränsle kvar i tanken. Genom att ändra din körstil kan du både spara pengar och värna om miljön.

Utbildningen genomförs under en halvdag och består av både teoretiska avsnitt och praktiska övningsmoment i en virtuell trafikmiljö. Med hjälp av det datorbaserat verktyget Eco2Trainer får kursdeltagarna direkt-feedback och märker omedelbart konkreta besparingsresultat.
Att träna sparsam körning i en virtuell trafikmiljö ger ett lika gott inlärningsresultat som träning i verklig trafikmiljö och utbildningen som sådan har minimal miljöpåverkan.

Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna en förarutvecklingsjournal med en sammanställning över sina resultat. De erhåller också ett diplom som bevis på att de genomgått en utbildning i sparsam körning.

"Även de mest rutinerade yrkesförarna blir ofta förvånade över hur mycket de lyckats minska sin bränsleförbrukning,
samtidigt som de kommit fortare fram och med lägre slitage på sitt fordon"
 

Kontakta oss för mer information

    .NAMN (obligatoriskt)

    EPOST (obligatoriskt)

    MEDDELANDE