MOTOR- OCH RÖJSÅGSUTBILDNING

För de som yrkesmässigt arbetar med en motorsåg och röjsåg ställer Arbetsmiljöverket krav på dokumenterad utbildning och ansvaret för att detta genomförs ligger på arbetsgivaren. Vart femte år behövs dessutom en repetitionsutbildning så att inte kompetens riskerar att förloras.

För självverksamma skogsägare, egenföretagare och privatpersoner ställer inte myndigheterna några krav på utbildning men oavsett om du använder din motorsåg varje dag eller endast någon gång ibland så har vi rätt utbildning för dig.

Vi erbjuder flera olika utbildningar som riktar sig till skogsägare, företag, organisationer och privatpersoner. Våra kurser är på två till tre dagar och ger deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att de ska kunna använda sin motorsåg på ett säkert sätt.

Kursen börjar med en grundläggande teoridel där vi går igenom lagar, paragrafer, skyddsutrustning och teknik. Efter genomgången teori genomför vi en praktisk del där vi bl.a. övar på olika arbetstekniker vid upparbetning, fällning, kvistning och kapning.

Avslutningsvis genomförs ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Dessa prov är obligatoriska för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav och för att erhålla motorsågskörkortet. Efter genomgången kurs med godkända resultat erhålls körkort för motorsåg upp till nivå B beroende på kurslängd.

 

Kontakta oss för mer information

    .NAMN (obligatoriskt)

    EPOST (obligatoriskt)

    MEDDELANDE